Bisschop Architect

© Bisschop Architect
Weverskamp 22
3848CR Harderwijk

Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

Ik kom bij u langs om kennis te maken en uw wensen te bespreken.  Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een schetsontwerp (SO) gemaakt. Dit schetsontwerp bestaat vaak uit verschillende varianten waaruit u een keuze kunt maken. De gekozen variant  wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO) en weer met u besproken. Na dit overleg wordt het definitief ontwerp (DO) gemaakt.


De  tekeningen van het definitieve ontwerp (DO) worden gebruikt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.  
Na goedkeuring van de omgevingsvergunning kan ik voor u het plan technisch vastleggen in een bestek en bestektekeningen of door middel van een  materialen-/ afwerkstaat met uitvoeringstekeningen die de aannemer nodig heeft voor de uitvoering.


WAT ZIJN DE KOSTEN
Bij niet te gecompliceerde ontwerpen  maak ik voor u gratis een ontwerp of idee, dit idee wordt vrijblijvend aan u gepresenteerd waarna beide partijen weten of de wensen gerealiseerd kunnen worden in het ontwerp.


Voor mijn werkzaamheden spreek ik vaak een vaste prijs af met de opdrachtgever, waarbij de hoogte afhankelijk is van de grootte en complexiteit  van het project.


© 2022 Bisschop Architect Harderwijk | Design & Techniek: PMSoft Nunspeet
powered by webEdition CMS